sâmbătă, 27 aprilie 2013

BIM BAM BIN

Bim bam bin
Ori eli glin
Liv oliv verdi di grin
Dimi dodi din

I ta lic
Veni vidi nic
Moli meli doli dor
In vent mor

Tipi tapi tu
Zighi zaghe zu
Melos dias ida ho
Mi re do

Ro de ri
Rumpi rampi ti
Zum mirecum micapor
Sami simi tor

Ga ghe ghi
Lumpi lore fi
Mara fetum tipsi pi
U ve zi

© Mihaela Chitac 2013

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu